Neutralizatory hybrydowe

Neutralizatory hybrydowe to połączenie technologii neutralizatorów przepływowych z technologią neutralizatorów okresowych oraz neutralizatorów wg technologii Lancy. Takie kombinacje są konieczne w szczególnych przypadkach - chromowni technicznych lub istniejących galwanizerni pracujących w technologii Lancy. Przeznaczone dla średnich i dużych galwanizerni, trawialni i fosforanowni. Efekt neutralizacji ścieków - zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z dnia 14.lipca.2006r (Dz. Ust. nr 136 poz.964).

Charakterystyka:

  • Pełna automatyka procesu - obsługa sprowadza się jedynie do uzupełniania zbiorników reagentami, czyszczenia prasy filtracyjnej i bieżącej obsługi instalacji
  • Maksymalna przepustowość - 2,0 ÷ 15,0 m³/godzinę.
  • Minimalna powierzchnia zabudowy - od 36 m² do 200 m²
  • Odwadnianie osadów poneutralizacyjnych na prasach filtracyjnych z dociskiem hydraulicznym lub elektrohydraulicznym.
  • Możliwość pełnej wizualizacji procesu unieszkodliwiania ścieków wraz z ciągłą rejestracją podstawowych wskaĽników podczyszczania.

Okresowo-przepływowy

Okresowo-przepływowy

Lancy-przepływowy

Lancy-przepływowy