Neutralizatory okresowe

Przeznaczone są dla małych galwanizerni, trawialni lub fosforanowni. Efekt neutralizacji ścieków - zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z dnia 14.lipca.2006r (Dz. Ust. nr 136 poz.964).

Charakterystyka:

  • Pełna automatyka procesu - obsługa sprowadza się jedynie do uzupełniania zbiorników reagentami, wymiany worków ociekowych lub czyszczenia prasy filtracyjnej i bieżącej obsługi instalacji
  • Maksymalna przepustowość - 5,0 m³/zmianę.
  • Minimalna powierzchnia zabudowy - 24 m²
  • Możliwość obrabiania ścieków kwaśno-alkalicznych oraz ścieków zawierających jony chromu sześciowartościowego.
  • Odwadnianie osadu na workach ociekowych lub prasie filtracyjnej.

Galwanizernia

Galwanizernia

Fosforanownia

Fosforanownia