O nas

Firma „GAL-EKO” powstała w 1994r. Założyciel Paweł Ciećko pracował w latach 1978 – 1994 w Zakładzie Ochrony Środowiska Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie – placówki wiodącej w dziedzinie galwanotechniki w ówczesnej Polsce. Jest współautorem 11 patentów polskich i zagranicznych z dziedziny unieszkodliwiania ścieków galwanicznych, w tym trzech dotyczących ścieków i odpadów cyjanowych. Od 1994 r jest Rzeczoznawcą SIMP z zakresu Pokrycia, Powłoki, Ścieki. W kwietniu 2009r firma GAL-EKO przekształciła się w spółkę cywilną poprzez wprowadzenie Bartłomieja Ciećko juniora do biznesu.

W ciągu 16 lat Działalności Gospodarczej wykonaliśmy wiele projektów z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska na terenie RP jak również Litwy i Łotwy w ramach Programu Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska dotyczącym minimalizacji ładunku zanieczyszczeń jonami metali ciężkich ścieków z obróbki powierzchniowej metali, odprowadzanych do wód powierzchniowych i tym samym do wód Bałtyku. Nasza firma jest również głównym projektantem galwanizerni w Mennicy Państwowej w Warszawie, jak również nowego przepływowego neutralizatora ścieków. Zaprojektowaliśmy również wiele neutralizatorów ścieków w firmach mniejszych. W projektach technologicznych wprowadzamy techniki oszczędności wody i redukcji ładunku zanieczyszczeń w wytwarzanych ściekach zgodnie z zaleceniami derektywy BAT. Skutecznie realizujemy podczyszczalnie ścieków z galwanizerni współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2006 - 2008 oddaliśmy do eksploatacji 5 nowoczesnych, przepływowych, automatycznych podczyszczalni ścieków z galwanizerni o wydajności od 2,5 m3/h do 10,0 m3/h oraz 5 okresowych podczyszczalni przepustowości do 5,0 m3/zmianę. Nasza firma wykonuje wszelkie niezbędne urządzenia dla podczyszczalni ścieków jak również urządzenia galwaniczne zgodnie z wymogami norm DIN w nowoczesnym zakładzie o odpowiednim wyposażeniu technicznym. Wykonujemy urządzenia z materiałów PP, PCV, PE, PVDF produkcji wiodącego w UE producenta tych materiałów SIMONA GmBh.

Posiadamy wymagane prawem RP decyzje dotyczące likwidacji wydziałów obróbki powierzchniowej metali - galwanizernie, trawialnie, fosforanownie ( łącznie z likwidacją odpadów zawierających cyjanki ) na terenie województwa Mazowieckiego, Łódzkiego i Podkarpackiego. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP, postępowania z substancjami niebezpiecznymi oraz w obsłudze neutralizatorów ścieków galwanicznych.

Nasza pełna oferta oraz referencje znajduje się w zakładkach.

Zapraszamy do współpracy!