Neutralizatory przepływowe

Przeznaczone dla średnich i dużych galwanizerni, trawialni i fosforanowni. Efekt neutralizacji ścieków - zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z dnia 14.lipca.2006r (Dz. Ust. nr 136 poz.964).

Charakterystyka:

  • Pełna automatyka procesu - obsługa sprowadza się jedynie do uzupełniania zbiorników reagentami, czyszczenia prasy filtracyjnej i bieżącej obsługi instalacji
  • Maksymalna przepustowość - 2,0 ÷ 15,0 m³/godzinę.
  • Minimalna powierzchnia zabudowy - 80,0 m²
  • Odwadnianie osadów poneutralizacyjnych na prasach filtracyjnych z dociskiem hydraulicznym lub elektrohydraulicznym.
  • Możliwość pełnej wizualizacji procesu unieszkodliwiania ścieków wraz z ciągłą rejestracją podstawowych wskaĽników podczyszczania.

Neutralizator przepływowy

Neutralizator przepływowy